ЮЛИ 2012. Приключи първия етап от ремонта и реконструкцията на бул. Черни връх в гр. София в участъка от НДК до бул. Никола Вапцаров с паважните изделия на СОФУРБАН.