Отзиви в медиите

Дейността на СОФУРБАН бе наблюдавана и отразявана през годините и от специализираните строителни издания и сайтове и други икономически и иинформоционни медии.