ОКТОМВРИ 2012. Изграждането на ЛОТ 1 на Автомагистрала Струма в участъка Долна Диканя – Дупница бе извършено с бордюрите на СОФУРБАН.