Реализирани обекти

Вибропресованите бетонови паважни настилки и бордюри на СОФУРБАН намират широко приложение при изграждането на разнонобразни строителни обекти с високи изисквания към качеството. Завода е желан партньор от големите строителни компании, проектантските бюра, държавните и общинските администрации, инвеститорите в индустрията и частните лица.За да разгледате галерията моля, изберете опция.