Референции

За изключително качественото производство, стриктното спазване на сроковете, коректността и проявения висок професионализъм при работата си СОФУРБАН е получил признанието и доверието на своите партньори, за което те декларират своите препоръки.Ето някои от тях.