Оборудване​

Завод СОФУРБАН е един от най-модерните заводи в България за производство на вибропресовани бетонови паважни изделия. Оборудван е с произодствена линия OMAG, разполагаща с уникалната за страната вибропреса с натиск над 1000 тона, постигаща изключително високо качество на продуктите с кубова якост на бетона над 50 МРа и възможност за производителност от над 600 000 кв.м. бетонови настилки/годишно.

Вибропреса OMAG 1000 t.

Производство с 1000  тона преса на OMAG. Оборудване,  уникално за България,напълно автоматизирано, осигуряващо оптимално уплътнение на бетона. Гарантира целостта и якостните характеристики на готовите изделия.

Роботизирана Сушилня

Реди готовата продукция с автоматичен робокар в сушилнята и след узряването ѝ я насочва за палетизиране. Изключва се възможността за излизане от сушилнята на неузряла или частично несъответстваща продукция за клиента.

Поточна Линия

Поточната линия на OMAG с оригиналното германско оборудване осигурява непрекъснатия производствен процес и стриктното спазване на всички операции в установената последователност.

Палетизираща Инсталация

Палетизирането на готовата продукция се извършва на специална за целта автоматизирана инсталация, като там изделията се групират и подреждат по редове върху дървени палети и се подготвят за транспортиране до обекта на клиента.

Пълна Автоматизация

Целия производствен процес е напълно автоматизиран – от забъркването на бетона до палетизиране на готовата продукция и спира при наличие на човек в производствената зона, което е една от основните гаранции за качеството на крайният продукт.

Линия за Дробеструене

Отделна производствена линия, уникална за България, даваща възможност за допълнителна обработка на бетоновите настилки чрез Дробеструене. Постига се ефектна визия на готовите изделия и високи експлоатационни показатели.

Бетонов Възел

Бетоновия възел на завод СОФУРБАН осигурява автоматизирано изготвяне на специфичните бетонови смеси за производството на паважните настилки и бордюри по проектираните от германските ни партньори рецепти и с само с качествени изходни материали