Ефективност и икономии

В стремежа си все по-пълно да задоволява изискванията на своите клиенти и партньори СОФУРБАН разви комплекс от продукти и услуги под мотото “От идеята до реализацията”, като този процес постоянно се надгражда и разширява. Моля, изберете от така посочените тук опции за да се запознаете с включените в тях услуги и сервиз, предлагани от СОФУРБАН за Вас.
Софурбан

Друга възможност за икономии на средства при сухия мантаж е отвеждането на дъждовните води в почвата през фугите на настилката, с което се разтоварва канализационната система. Това позволява и съответното изпаряване на подпочвените води при топло време. Облекчено е и снегопочистването, като разтопеното през деня попива и не остава на локви, които вечер да замръзват.

Основен икономически ефект на препоръчвания от СОФУРБАН сух монтаж е при необходимост от ремонт или изкопни работи за канали, както и други интервенции в рамките на вече направен участък с паваж или плочи. В този случай се извършва демонтаж само в необходимата зона и след приключване на дейностите същите павета или плочи се полагат обратно на местата си. Чрез всичко това се пестят много средства за разлика от случаите при ползването на асфалт и настилките от лят или шлайф бетон, когато става необходимо полагането на и заплащането на изцяло нова материал.

Производството е напълно екологично, 100% натурален продукт и няма никакви вредни и отровни съставки, както при битума за асфалта. Бетонът е смес само от естестествени материали цимент, вода, тръшен камък и пясък и подлежи при нужда отново на екологично чисто рециклиране. Земята под паважните настилки на сух монтаж диша, като се запазва до 80% от микроклимата в нея, а водата и въздуха достигат безпрепуятствено до корените на растенията. Паважните настилки на сух монтаж позволяват нормалната циркулация на водата в природата, като през фугите се инфилтрира свободно дъждовната (снеготопящата се) вода в почвата, а при топло време обратно се изпарява. Фугите на паважите пре сух монтаж задържат и отвеждат при дъжд или при миене на настилката около 50% от фините прафови частици, като по този начин облекчават почистването на тротоарите и улиците, както и намаляват циркулиращия поток от прах във въздуха.

При ползването на паважните изделия на СОФУРБАН Вие пестите от необходимостта за нови инвесттиции във времето, защото веднъж положени правилно с качеството, което притежават няма да Ви се наложи да закупувате настилка за смяна дълги години.