Предимства

ТАЙНАТА НА УСПЕХА. От самия замисъл на създаването на компанията водещата идея е СОФУРБАН да бъде еталон за качество. За това компанията инвестира и разви комплекс от предимства, които да гарантират безкомпромисното качество на крайния продукт на конкурентна цена за пазара. В потвърждение на тези целенасочени усилия са следните определящи фактори:

Завод СОФУРБАН е с прецизно подбрана локация в източната част на гр. Пернник на изхода към магистралите Люлин и Струма, в непосредствена близост до гр. София и до едни от най-качествените кариери в страната за фракции от трошен камък и пясък. Така се осигурява възможно най-благоприятните транспортни условия и разстояния до инфраструктурните обекти в столицата и до интензивно развиващите се части на западна, централна и югозападна България.

СОФУРБАН е сплав от млад и амбициозен висококвалифициран екип от специалисти и оператори и опитни инженери с над 20 годишна експертиза в сферата на вибропресованите бетонови настилки.

Завод СОФУРБАН притежава уникалното за България производствено оборудване на OMAG с 1000  тона преса, осигуряващо оптимално уплътнение на бетона и гарантиращо целостта и якостните характеристики на готовите изделия. Процеса е напълно автоматизиран от забъркването на бетона до палетизиране на готовата продукция. Машината спира при наличие на човек в производствената зона, гарантирантиращо както безопасността на труда, така и  невъзможността от човешки грешки или намеса при дозирането. Тази оптимизация позволява производителност от над 600 хил. кв.м. бетонови настилки годишно.

Софурбан
Софурбан

В производството на вибропресованите бетонови паважни елементи на СОФУРБАН се влагат само най-качествените изходни материали – фракции и пясък от доказани кариери, цимент със сулфатоустойчиви характеристики, химически добавки и пигменти от утвърдени германски производители. Тази инвестиция се връща многократно в полза на нашите крайни клиенти, които се радват на безкомпромисното качество и гарантирана дълготрайна експлоатация на продуктите.

Бетонът за производството на продуктите на СОФУРБАН се изготвя по професионалните рецептурни състави на немските ни партньори  специалисти в тази област, отчитащи специфичните условия в България. Процеса е напълно автоматизиран и с ползването само на качествени изходни материали се постига кубова якост над 50 Мра, а крайните изделия са с гарантирани якостни, водоплътни и мразоустойчиви характеристики.

Оборудването за производството на бетоновата смес е окомплектовано и с електронен дозатор, измерващ до абсолютна точност съотношението между различните съставни елементи и електронен влагомер, отчитащ актуалната влажност на материалите и добавящ само нужното количество вода. По този начин се гарантира точното изпълнение на рецептурните състави на бетона със спазване на желаното водоциментно отношение. Човешкия фактор тук напълно е изключен от наличната автоматизация, което е гаранция за крайния продукт.

Оцветяването на вибробетоновите паважни настилки и елементи на СОФУРБАН е чрез използването на пигменти на най-добрите световни производители в бетона за горния слой. При изискване оцветяването може да бъде приложено и на цялото изделие в дълбочина. Цветови решения могат да се получат и чрез естествения цвят на вложените фракции, което е особено характерно при Дробеструените изделия.

Допълнителна импрегнираща обработка, като опция за бетоновите настилки, подходяща за приложение в индустриални зони – заводи, работилници, автосервизи и други места с използване на машинни масла и различни замърсители на водна основа. Това позволява настилките да бъдат устойчиви на проникването на замърсителите в бетона и по-лесното им отмиване и почистване.

Отделна производствена линия, уникална за България, даваща възможност за допълнителна обработка на бетоновите настилки чрез Дробеструене. Това представлява суха повърхностна обработка с метални ролери, на която се подлага горния слой на изделията след набиране на първоначална якост (обикновено на втория ден). При този процес механично се избива част от цимента между зърната фракция отгоре, така че се постига ефектна визия на готовите изделия и високи експлоатационни показатели. Това е алтернатива на мития бетон, но за разлика от тях тук процесът е сух и няма риск относно целостта и якостните характеристики на горния слой.

Софурбан
Софурбан

Изделията изработени от СОФУРБАН, покриват всички изисквания на действащите в България съответни нормативни документи и хармонизирани евростандарти. Спазването на изискванията им е гарантирано от строгия и непрекъснат контрол на качеството, което се осъществява на три основни стъпки – входящ контрол на качеството на постъпващите суровини, вътрешнозаводски постоянен качествен контрол на производствения процес и готовите изделия и периодичен външен качествен контрол от независими лицензирани строителни лаборатории. От 2009 година е въведена и поддържана Система за производствен контрол. Предстои сертификация по ISO 9001:2008.

Изделията произведени от СОФУРБАН притежават уникалната за страната 25 години гаранция. Това е обусловено от отличните им качествени характеристики, покриващи всички изисквания на стандартите. Доказали са се във времето по един безспорен начин с успешно изградените инфраструктурни и ландшафтни отговорни и престижни обекти от национално значение. Безкомпромисното качество на СОФУРБАН е основна предпоставка за постоянно нарастващото доверие, както на строителните компании, проектанските ателиета и бюра, държавните и общински администации, така и на многобройните частни клиенти.