ЮНИ 2012. С паважните елементи на СОФУРБАН завърши реконструкцията на градския парк в Гоце Делчев. Обхватът на строителството включва изцяло реновирането на парка, възстановяване на езерото, фонтана, както и изграждането на нови зелени площи, беседка, детски площадки и зона с фитнес уреди. Освен парка изцяло бяха рехабилитирани 26 улици в града.