АПРИЛ 2010. Завършена е пълната реконструкция на Централния градски площад пред Двореца на културата на гр. Перник изцяло с паважните изделия на СОФУРБАН