2010

Завършен е големия проект по изграждането и реконструкцията на улици, паркове и градини в гр. Велинград,

Завършен е големия проект по изграждането и реконструкцията на улици, паркове и градини в гр. Велинград,

ОКТОМВРИ 2010. Завършен е големия проект по изграждането и реконструкцията на улици, паркове и градини в гр. Велинград, в това число Клептуза и други в централната градска част. Стоителната част...
Read more
Завършена е пълната реконструкция на Централния градски площад пред Двореца на културата на гр. Перник

Завършена е пълната реконструкция на Централния градски площад пред Двореца на културата на гр. Перник

АПРИЛ 2010. Завършена е пълната реконструкция на Централния градски площад пред Двореца на културата на гр. Перник изцяло с паважните изделия на СОФУРБАН
Read more
Въведена е в експлоатация новата производстена линия

Въведена е в експлоатация новата производстена линия

ЯНУАРИ 2010. Въведена е в експлоатация новата производстена линия за допълнителна повърхностна обработка на бетонови паважни настилки –Дробеструене. С това завод СОФУРБАН придоби още едно уникално за България производство.
Read more