ОКТОМВРИ 2010. Завършен е големия проект по изграждането и реконструкцията на улици, паркове и градини в гр. Велинград, в това число Клептуза и други в централната градска част. Стоителната част на бетоновите настилки по алеи и тротоари бе изпълнена с изделията на СОФУРБАН.