ЯНУАРИ 2010. Въведена е в експлоатация новата производстена линия за допълнителна повърхностна обработка на бетонови паважни настилки –Дробеструене. С това завод СОФУРБАН придоби още едно уникално за България производство.